Generalforsamling - foreløb. dagsorden

Foreløbig dagsorden generalforsamling 13.03.24

1  Valg af dirigent

2  Godkendelse af forretningsorden

3  Beretning

4  Regnskab

5  Indkomne forslag. A Forslag om vedtægtsændr., B Andre forslag

6  Fastsættelse af evt. ydelser til kr.styr.medl., TR'erne og rammer for vederlag til evt. lønnet medhjælp

7  Fastsættelse af evt. økonomisk støtte jvf. vedtægternes §3

8  Revideret budget for indevær. kalenderår og evt. ekstraordinær regulering af kredskontingent pr. 1. juli. Budgetforslag for det flg. kalenderår

9   Valg jvf. §9

10 Eventuelt 

 

Emner

Målgruppe