Kredskontor

Kontoret har åbent alle skoledage (mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.00, fredag kl. 09.30 - 14.00), og bemandes normalt af ét eller flere kredsstyrelsesmedlemmer samt kredsens sekretær. 

I lukkeperioder (ferier m.m.) vil det være muligt at kontakte kredskontoret via formandens mailadresse momi@dlf.org Mails vil blive tjekket dagligt.   

Lukkeperioder vil blive oplyst via slide og telefonbesked.