Sygdom og psykisk arbejdsmiljø

Nyttig viden om sygdom og psykisk arbejdsmiljø

Se kredsens folder Sygdom - hvad så?

 

Stress: Vi bliver fra tid til anden ramt af arbejdspres. Er vi ramt af arbejdspres over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er det vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp.

Kommunernes (Vesthimmerland og Rebild) hovedudvalg har lavet en stresspolitik, som udmøntes via de enkelte skolers lokalMed-udvalg. Den kan findes på kommunernes intranet.

Mobning og chikane: Arbejdstilsynets definition på mobning: "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem".

Vold og trusler om vold: Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvem der gør hvad og hvornår. Tag kontakt til din AMR hvis du vil vide, hvordan den ser ud for din arbejdsplads.

 

Man er altid velkommen til at tage kontakt til kredsen for at få hjælp.