Skoleklub / Faglig klub

Ønsker du indflydelse på dine arbejdsforhold og Danmarks Lærerforenings politik, er skoleklub på din arbejdsplads et godt sted at starte.

Vejledende forretningsorden til skoleklub

 

Den faglige klub består af alle dine kollegaer, der er medlem af Danmarks Lærerforening og som ikke er ledere. I den faglige klub kan du og dine kollegaer diskutere alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub.

Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område. Faglig klub fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af kredsen.

Tillidsrepræsentanten repræsenterer sine kolleger ved møde med ledelse, SU/MED-udvalg, bestyrelse, udvalg og ved TR-møder i kredsen. Til disse møder kan tillidsrepræsentanten fremføre medlemmernes synspunkter og ønsker, som tillidsrepræsentanten ofte kender fra faglig klub.

Et emne kan behandles både i faglig klub og i andre af institutionens fora. Når en folkeskole f.eks. skal have principper for frikvarterer, vil emnet både have et pædagogisk og fagligt indhold. Mens man i pædagogisk råd tager udgangspunkt i elevernes trivsel og udbytte af pauserne, har man i faglig klub fokus på de ansattes mulighed for rekreation. En drøftelse i pædagogisk råd vil alene være rådgivende i forhold til skolens ledelse, mens en beslutning i faglig klub kan danne udgangspunkt for en retningslinie i SU/MED. En retningslinie i SU/MED vil være bindende for alle parter.

Møder i pædagogisk råd, personalemøder og lignende er en del af arbejdstiden, hvorimod den faglige klub typisk mødes i fritiden. Udover møder i faglig klub, kan tillidsrepræsentanten også afholde medlemsmøder. På medlemsmøderne har ledelsen mulighed for at deltage.