Kredskontor

Kontoret har åbent alle skoledage (mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.00, fredag kl. 09.30 - 14.00), og bemandes normalt af ét eller flere kredsstyrelsesmedlemmer samt sekretær Jette S. Kristensen.

Under ferier, møder, kurser o.lign. vil det være muligt at kontakte kredskontoret via mail 152@dlf.org Kredsens mailpost vil dagligt blive tjekket.